Pracownia prowadzi badania archeologiczne oraz archeologiczno-architektoniczne na terenach objętych ochroną konserwatorską.

Zgodnie z wymogami Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków zapewniamy:

  • uzyskanie zezwolenia na prowadzenie badań na obszarze zabytkowym,
  • wykonanie opracowania historyczno-urbanistycznego,
  • przeprowadzenie badań terenowych
  • wykonanie niezbędnych analiz specjalistycznych (petrograficznych, antropologicznych, dendrologicznych, archeozoologicznych, geomorfologicznych, itp.),
  • pełne opracowanie wyników badań.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu badań współpracujemy z wrocławskimi, poznańskimi i krakowskimi ośrodkami naukowymi.

We współpracy z wyspecjalizowanymi firmami oferujemy również wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod zabudowę.